Chỉ số chứng khoán
Chỉ sốMới nhất% ngày% tuần% 1 tháng% 3 tháng% ytd% 1 năm
Thị trường hàng hóa
Chỉ sốMới nhất% ngày% tuần% 1 tháng% 3 tháng% ytd% 1 năm
Cổ phiếu Việt Nam
Ngày
Tuần
Tháng
Top tăng giá
GiáThay đổi
Top giảm giá
GiáThay đổi
Top giá trị giao dịch
GiáGTGD(tỷ)
Top khối lượng
GiáKLGD(tr)
Top Khối ngoại Mua ròng
GiáThay đổiGiá trị ròng
Top Khối ngoại Bán ròng
GiáThay đổiGiá trị ròng
Top Doanh thu
GiáQuý gần nhấtNăm gần nhất
Top Lãi ròng
GiáQuý gần nhấtNăm gần nhất
Top Cổ tức
GiáCổ tức tiền mặtTỷ lệ cổ tức
Top CFO (Dòng tiền từ HĐKD)
GiáNăm gần nhấtNăm gần nhì
Top EPS
GiáQuý gần nhấtNăm gần nhất
Top BVPS
GiáQuý gần nhấtNăm gần nhất
*Dữ liệu giá và dữ liệu liên quan đến giá có độ trễ 2 phút so với thời gian thực
*Dữ liệu được cung cấp bởi WiGroup JSC